Vilkår

Her på siden kan du læse om almindelige vilkår samt vilkår for leje af køletrailere.

Vilkår for leje af Køletrailere:

Du må kun køre med køletraileren i Danmark (Færøerne og Grønland ikke omfattet). Kontraktsproget er dansk.

Du er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om erstatnings- og produktansvar. GrillSelv ApS er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos lejer eller tredjemand.

Køletraileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer. Køletraileren må udelukkende anvendes til at opbevare og/eller transportere fødevarerelateret emner.

Køletrailer og medfølgende effekter skal returneres i rengjort stand, i modsat fald opkræver vi et rengøringsgebyr på min. kr. 300,- pr. enhed.

Køletraileren skal tilbageleveres til udlejers plads senest på det i aftalen fastsatte afleveringstidspunkt og i rengjort stand. Køletraileren er først afleveret, når du har modtaget en underskrevet indleveringsseddel.

Hvis du overskrider det fastsatte afleveringstidspunkt, skal du betale udlejers gældende dagspris for hvert døgn, du beholder køletraileren. Har du ikke indgået skriftlig aftale med os om at forlænge lejeaftalen, kan vi sætte os i besiddelse af køletraileren gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for din regning.

Lejeaftalen kan kun forlænges ved skriftlig aftale. Aftale om forlængelse indgås ved at du via en E-mail info@grillselv.dk fremsender en skriftlig anmodning til os. Aftalen er først endeligt indgået, når du har modtaget skriftlig bekræftelse retur på mail. Vi opkræver et gebyr på kr. 300,- ud over den evt. ekstra dags leje på kr. 400,- hvis køletraileren beholdes ud over lejeperioden uden accept.

Bliver køletraileren stjålet, skal du straks ringe til os på 7248 8848 og straks anmelde tyveriet til politiet. Skyldes tyveriet forsætlige eller uagtsom adfærd, kan vi rejse krav mod dig for tab forbundet med tyveriet.

Du skal ved afhentningen af køletraileren kontrollere, at den ikke er behæftet med fejl eller mangler, herunder at signal- og tegngivningsapparater samt lygter fungerer. Du har ret til at reklamere, hvis der er fejl eller mangler ved den udlejede køletrailer. Det skal i den forbindelse oplyses, at du skal reklamere hurtigst muligt inden ibrugtagen, hvis der er fejl/mangel ved køletraileren.

Der er som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af en lejeaftale. Da lån/leje er en tjenesteydelse, der finder sted på et bestemt tidspunkt (lejeperioden), bortfalder fortrydelsesretten ved lejeperiodens start.

Ønsker du at annullere lejeaftalen inden den er trådt i kraft, kan du gøre det skriftligt via en E-mail info@grillselv.dk senest 5 hverdage inden lejeaftalens start.

Du har ansvaret for at tegne en ansvarsforsikring for trækkrogen på det køretøj, som du anvender. Vær opmærksom på, at en sådan forsikring ikke automatisk er omfattet af køretøjets lovpligtige ansvarsforsikring.

Du er forpligtet til at besidde et gyldigt kørekort, der giver dig ret til at trække den lejede køletrailer.

Er køletraileren fx ikke er kommet retur fra tidligere udlejning eller er den skadet, er vi ikke forpligtiget til at skaffe dig en anden køletrailer. Vi kan således ikke gøres ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab du måtte lide.

Kaskoforsikring:

Kaskoforsikringen er obligatorisk og koster kr. 198,- ved leje/lån af en køletrailer. Kaskoforsikringen har en selvrisiko på kr. 2.500,- Indleveres køletraileren med en skade, skal du betale selvrisikoen på kr. 2500,-. Når skaden er opgjort tilbagebetales eventuel difference.

Bemærk at låse, nøgler, kabler, trailerlås samt næsehjul og tilhørende dele hertil ikke er omfattet af kaskoforsikringen. Er disse dele defekte eller bortkommet i leje/låne perioden, vil de blive faktureret umiddelbart herefter.

Kaskoforsikringen gælder ikke, hvis lejer og/eller fører forvolder skader på Køletraileren, som følge af forsættelig eller uagtsom handling.

Rengøring:

Indleverer du køletrailer og udleveret udstyr der ikke er rengjort, vil du modtage en faktura på et rengøringsgebyr på minimum kr. 500,-.pr. enhed.

Ønsker du at lave en aftale om, at vi rengører køletrailer og/eller grill for dig koster det minimum kr. 500,- pr. enhed.

Almindelige Vilkår:

Køb kan foretages på vor hjemmeside: www.grillselv.dk. Når du handler på grillselv.dk skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer og E-mail adresse. Du skal vælge betalingsform og gennemføre betaling. Herefter modtager du en ordrebekræftelse på din bestilling via den E-mail du har opgivet.

Samtlige priser er inklusiv moms og ekskl. fragt. Gennem hele købsprocessen vises totalbeløbet løbende i indkøbskurven.

Der kan betales med Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron og PayPal. Beløbet trækkes på dagen, hvor du selv afhenter eller på dagen, hvor vi afsender/leverer.

Vi benytter en betalingsløsning leveret af ePay®. Alle data vedrørende din betaling er krypteret og sendes via SSL, hvilket betyder, at det kun er NETS der kan læse disse data. Grillselv.dk overholder NETS’ retningslinier for internethandel. Det betyder at du som forbruger er mindst lige så godt stillet, som når du bruger dit betalingskort i almindelige butikker. Eksempelvis har du ingen selvrisiko ved misbrug, ligesom du kan afvise en forkert betaling.

Alle varer kontrolleres for fejl og mangler inden de udleveres/afsendes. Hvis du modtager en vare, som du ikke mener er i orden, vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan rette fejlen. Vi tilstræber at alle reklamationer behandles hurtigst muligt.

Ved bestilling af hel- pattegris, lam og vildsvin samt porchetta har du mulighed for at ændre og annullere din ordre, i indtil 8 dage før leverings (afhentnings)datoen. Herefter er ordre bindende!

Har du modtaget en ordrebekræftelse, men ønsker at ændre eller annullere din ordre, skal det ske skriftligt på info@grillselv.dk

GrillSelv leverer også fødevarer, hvor der ikke er fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftaleloven § 17, stk. 2, nr. 1

Øvrige varer der ikke er fødevarer, er omfattet af de generelle regler for fortrydelsesret. Hvis du fortryder, skal du inden 14 dage efter modtagelse sende varen til: GrillSelv ApS, Rønnevej 3, 4060 Kirke Såby.

Alle de oplysninger vi registrerer, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. Da bogføringsloven kræver det, gemmes disse oplysninger i 5 år. De vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjepart. Som registreret har du altid ret til og mulighed for indsigt, ligesom du kan gøre indsigelse mod en registrering. Hvis du har spørgsmål omkring de gældende vilkår eller andet, er du altid meget velkommen til at skrive eller ringe til os.

Når vi har registreret din E-mail adresse vil du modtage nyhedsmails med vores seneste nyheder og tilbud. Du kan selvfølgelig afmelde dig til enhver tid.

Hos GrillSelv anvender vi analyseværktøjer til at gennemgå trafikdata i form af logfiler fra vores hjemmeside. I den forbindelse lagres der ingen oplysninger om din person. Formålet med disse analyser er udelukkende at rette de mulige tekniske fejl, der kan forårsage at vores kunder får vist en fejlmeddelelse eller lignende, samt at optimere navigation og virkemåde på den mest hensigtsmæssige måde.

Oplysning om klagemuligheder:

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning
i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk